Hydrologidagarna 2014

18 mars 2014, Stockholms universitet

Temat för 2014 var Vatten och energi. Hydrologidagarna 2014 arrangerades av Svenska hydrologiska rådet (SHR) och Hydrologigruppen på Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet,  den 18 mars. Hydrologidagarna är en mötesplats för hydrologiska forskare och avnämare i Sverige, och en möjlighet för doktorander att presentera sin forskning och bygga sina nätverk i Sverige. Under dagen blandades inbjudna föreläsningar med muntliga presentationer. Programmet avslutades med en kombinerad postersession och mingel, med efterföljande middag.

Program och presentationer återfinns nedan. Programmet finns även att ladda ned som pdf via denna länk.

9.00-9.45       Kaffe och registrering

9.45-11.10     Session 1: Hydrologi och energi I

9.45-10.00     Georgia Destouni, Stockholms universitet – Välkomna och introduktion
10.00-10.30   Auli Niemi, Uppsala universitet – CO2 geological storage in saline aquifers
10.30-10.50   Georg Lindgren, Strålsäkerhetsmyndigheten – Hydrologi och granskning av slutförvarsansökningar
10.50-11.10   Miguel Uamusse, Lunds universitet – Capacity optimization study of small scale hydropower plant in Mozambique river

11.10-11.20   Kort rast

11.20-12.30   Session 2: Hydrologi och energi II

11.20-11.50   Anders Wörman, KTH – Change in the runoff periodicity and energy potential of surface water in Sweden
11.50-12.10   Ezra Haaf, COWI AB – Extremvärdesanalys av grundvattennivå-mätserier
12.10-12.30   Emad Dehkordi, KTH – Effect of groundwater flow and thermal plume migration on borehole energy storage

12.30-13.30   Lunch

13.30-15.00   Session 3: Hydrologi och klimat

13.30-14.00   Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt, SMHI – Hydrologi på SMHI/Din källa till svensk vatteninformation
14.00-14.20   Stefano Manzoni, Sveriges lantbruksuniversitet/Stockholms universitet – Eco-hydrological optimality to link water use and carbon gains by plants
14.20-14.40   Lea Levi, KTH/Stockholms universitet – Hydroclimatic change driven by land-water-use developments in transboundary Sava River Catchment and across regions
14.40-15.00   Robert Earon, KTH – Heterogeneity and non-stationary variance in hard rock hydrogeology

15.00-15.30   Kaffe

15.30-17.00   Session 4: Hydrologi, energi och miljö

15.30-16.00   Jakob Granit, SEI Stockholm Environment Institute – Dimensions of the water-energy-food-security nexus at the regional scale
16.00-16.20   Rebecka Segerström, KTH – Searching for urban CLEWs
16.20-16.40   Christer Loftenius, Golder Associates – Tunneldalar, mål för prospektering av grundvatten i Stockholmsområdet
16.40-17.00   Zahra Kalantar, KTH/ÅF – On the utilization of hydrological modelling for road drainage design under climate and land use change

17.00-18.00   Mingel och posterutställning

18.00              Middag

Har du några frågor, skicka gärna ett mail till hydrologidagarna@waterscience.se. Du kan även ringa till Peter Rogberg på 08-164131.